Menu MacLawye® - start #GRUDZIEŃ 2020 WITRYNA MIESIĄCA Przed XIII KZA Kim jesteśmy Dokąd zmierzamy - debata przędzjazdowa O czym piszemy Z humorem i dystansem Wszystkie wpisy

MacLawye®
ILUSTROWANY MAGAZYN ADWOKACKI
Jerzego Marcina Majewskiego


INTERNET i KOMPUTERY
w pracy adwokata

iPhone Specjalna witryna
przygotowana na platformie
AdobeSp z dużą ilością
grafiki a mimo to doskonała
do przeglądania
w smartfonach.

WItryna linkuje do tekstów
polecanych w debacie
przed XIII Krajowym
Zjazdem Adwokatury

Bydgoszcz 19 - 21 marca '21
XIII

iMac iMac dla adwokata tak powstał charakterystyczny nick
Mecenasa Jerzego Marcina Majewskiego
a później tytuł magazynu
Mac + Lawyer
Pisząc o iMac'ach nie udawaliśmy, że jesteśmy fachowcami i nie staraliśmy się zastępować profesjonalnych portali. Po prostu publikowaliśmy teksty o użytkowaniu i zastosowaniu komputerów w pracy adwokata. Z czasem dołączył iPhone; a do tematów infromatycznych inne nasze pasje. Publicystyka adwokacka, to nie tylko sprawy samorządu i problemy związane z trudem wykonywania zawodu ale także adwokackie spojerzenie na wydarzenia polityczne i ich prawna ocena oraz refleksja nad wpływem polityki na tworzenie prawa important_devices Informatyka w pracy adwokata Adwokackie spojrzenie

Callout MACLAWYER JEST MAGAZYNEM ILUSTROWANYM
Kliknij w obrazek.
Otworzysz archiwalny artykuł
i sprawdzisz czy rysunek
dobrze oddaje jego treść

Slide

Debata przed
XIII Krajowym Zjazdem Adwokatury
Adwokatura powinna być apolityczna. Nie może jednak pozostawać obojętna na łamanie praw obywatelskich. Granice prezentowania przez Naczelną Radę Adwokacką stanowiska Adwokatury Polskiej w sprawach naruszania przez władzę praw obywatelskich powinny być szczegółowo określone przez Zjazd. Celowo nie nazywam tej debaty debatą o wynagrodzenia czy opłaty za czynności adwokackie, wynagrodzenia adwokackie, to temat stale obecny w denacie. Należyw toku Zjazdu skoncnetrować się na środkach jakie podjąć powinna NRA Prawa obywatelskie Wynagrodzenia Samorząd Komunikacja między adwokatami a organami samorządu, między organami samorządu a Naczelną Radą Adwokacką oraz organizacja pracy NAczelnej Rady Adwokackiej, jej wewnętrzna struktura powinny być przedmiotem pogłębionej refleksji

Publicystyka
uczestnicząca MacLawye®'a

Wybór koszmarnego logo stulecia Adwokatury Polskiej ujawnił z całą ostrością pronblem braku należytej transparentności w działaniach Naczelnej Rady Adwokackiej OrÄ braku należytej komunikacji między adwokatami a organami Adwokatury. Mecenas Jerzy M. Majewski doprowadził do wydania przez Wyższy Sąd dyscyplinarny orzeczenia uznającego, że niewykazanie punktami odbycia szkoleń nie jest deliktem dyscyplinarnym. Ujawniło się zagadnienie związania organów adwokatury Orzeczeniem WSd Logo stulecia Szkolenia i punkty Stawki opłat Skąd się biorą stawki opłat za czynności adwokackie. W tej sprawie MacLawye® opublikował kilka artykułów a mecenas Majewski zwrócił się o oficjalne stanowisko do Ministra Sprawiedliwości i Naczelnej Rady Adwokackiej. Problem powraca w dyskusji od kilkunastu lat

Szczęśliwego Nowego Roku 2021 niech pada śnieg i przypomni lata dzieciństa W tym szczególnym kończącym się roku, na nadchodzący, życzę wszystkim swoim spektatorom ZDROWIA Jerzy Marcin Majewski