Mienie zabużańskie – wzór wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty

Jeszcze tylko dzisiaj i jutro (30 i 31 grudnia 2008 r.) można składać wnioski o potwierdzenie prawa do rekompensaty za mienie (nieruchomości) pozostawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojną 1939-1945 r. Niezłożenie wniosku do końca bieżącego roku, czyli dzisiaj lub jutro, spowoduje utratę prawa do rekompensaty. Wniosek można złożyć osobiście lub pocztą z potwierdzeniem odbioru na adres właściwego wojewody. W postępowaniu administracyjnym złożenie wniosku nawet niekompletnego powoduje możliwość jego późniejszego uzupełnienia; natomiast zaniechanie złożenia wniosku spowoduje utratę prawa do rekompensaty. Wzór wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty można pobrać w formacie .pdf poniżej: [Wzór wniosku] Jeśli ta informacja była dla Ciebie pomocna, jeśli pobrałeś z tej strony wzór […]