XIII Krajowy Zjazd Adwokatury

Decyzją NRA XIII Krajowy Zjazd Adwokatury odbędzie się w dniach 19-21 marca 2021 r. w Bydgoszczy.

Bydgoska Izba Adwokacka umieściła w sieci specjalną dedykowaną stronę XIII Zjazdu. http://kza.adwokatura.pl