Nowy prezes i stare twarze adwokatury

Po ogłoszeniu wyników drugiej tury wyborów na szefa NRA z kandydowania do Rady zrezygnowało dwóch profesorów: Piotr Kardas (były już wiceprezes NRA) oraz Jacek Giezek (autor projektu kodeksu etyki i przewodniczący Komisji Etyki działającej przy NRA).

Rzeczpospolita o wyborach do Naczelnej Rady Adwokackiej

Aby rozstrzygnąć kto obejmie fotel szefa palestry potrzebne było przeprowadzenie drugiej tury wyborów, w pierwszej nikt bowiem nie otrzymał wymaganej większości głosów.

W pierwszej turze adw. Przemysław Rosati otrzymał 137 głosów, a jego bezpośredni kontrkandydat profesor Maciej Gutowski 113. Nowy szef palestry posiada 11-letni staż w zawodzie adwokata i prowadzi praktykę zawodową o charakterze ogólnym w Warszawie.  W drugiej turze wyborów na prezesa NRA otrzymał 173 głosów, jego konkurent profesor Maciej Gutowski 154.

Wśród osób wybranych w skład Naczelnej Rady Adwokackiej wielu zasiadało w NRA ubiegłej kadencji (m.in. Rafał Dębowski, Stanisław Estreich, Paweł Gieras, Anisa Gnacikowska, Andrzej Grabiński, Bartosz Grohman, Jarosław Z. Szymański, Agnieszka Zemke-Górecka, Andrzej Zwara).

Nowym Członkiem NRA został wybrany Ryszard Kalisz.

Funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury ponownie sprawować będzie adw. Ewa Krasowska