Debata kandydatów na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

Już dzisiaj 2 marca 2021 r. o godz. 18:00 adwokacka debata Kandydatów na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

Naczelna Rada Adwokacka uruchomiła witrynę Debaty Kandydatów na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

Pytania Knadydatom można zadawać:

poprzez znajdujący się na stronie https://debatanra.pl formularz lub emailem na adres pytania@debatanra.pl

W witrynie linki do stron programowych każdego z kandydatów.


Retransmisja debaty na portalu MacLawye®