Witryna programowa Kandydata na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Adw. Przemysława Rosatiego

Kandydat na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Adw. Przemysław Rosati uruchomił witrynę programową. Witryna działa pod adresem:

http://rosati2021.pl

W witrynie Kandydat przedstawia swoje priorytety, program, dotychczasową działalność.

O sobie Pan Mecenas Przemysław Rosati pisze:

  • W Adwokaturze jestem od 2006 r., kiedy to rozpocząłem 4-letnią aplikację adwokacką. Zawód adwokata wykonuję od 2010 r., w izbie warszawskiej.
  • Jestem zaangażowany w działalność naszego samorządu od 2012 r. Początkowo jako członek Komisji Komunikacji Społecznej Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 2013 r. jako Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, zaś od 2016 r. jako Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej.
  • Od 25 listopada 2016 r. jestem Członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej.
  • Uczestniczę w pracach Komisji ds. praktyki adwokackiej NRA oraz Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA. Przewodniczę Komisji ds. Informacji Publicznej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
  • Pełnię także funkcję Sekretarza Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.
  • Podczas XII Krajowego Zjazdu Adwokatury w Krakowie byłem sekretarzem zjazdu i członkiem prezydium zjazdu.

Dotychczas swoje witryny programowe otworzyli kandydaci:

***


Kandydaci na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

Joanna Parafianowicz Jacek Trela Maciej Gutowski Jarosław Zdzisław Szymański Przemysław Rosati

 


Dzisiaj 25 lutego 2021 r.

Kliknij w obrazek i zapisz się do udziału w webinarium adw. prof. dra Maciej Gutowskiego: