Adw. Bartosz Przeciechowski kandydatem na Dziekana ORA w Lublinie

Pisałem już kilkakrotnie, że tegoroczna kampania wyborcza przed Krajowym Zjazdem Adwokatury jest wyjątkowa. Kandydaci na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, na Członków NRA, Dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich ogłaszają publicznie swój zamiar kandydowania. Drzewiej tego nie bywało. A to bardzo dobry obyczaj i oby stał się nową tradycją.

Swój zamiar kandydowania na stanowisko Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie ogłosił na fb, adw. Bartosz Przeciechowski. Pana Mecenasa osobiście jeszcze nie poznałem ale znając Go z wpisów w adwokackich grupach dyskusyjnych w miarę moich możliwości wspieram.

jmm


Bartosz Przeciechowski:

Nowy Rok to okres otwarcia, nowego spojrzenia, ale też okres przypominający, że biegnący czas wyznacza rytm życia i ważne jego momenty. Dla mnie to moment, by zadeklarować, że ubiegam się o stanowisko DZIEKANA ORA Lublin – Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie.

Wkrótce ORA podejmie uchwałę o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wyborczego, prawdopodobnie w pierwszej połowie lutego 2021, w formie hybrydowej – to jest z możliwością udziału tradycyjnego, jak i udziału zdalnego. Jest to możliwe na podstawie uchwalonego w grudniu przez Nadzwyczajny KZA nowego regulaminu zgromadzeń i zjazdu.

We władzach wielu izb adwokackich w Polsce następuje zmiana pokoleniowa. W naturalny sposób na miejsce osób, które sumiennie pracowały na rzecz samorządu, przychodzą nowi, młodsi. Znam wielu z aktualnych kandydatów na dziekanów i członków rad, pracowałem z nimi w tej kadencji w NRA i wiem, że są świetnie przygotowani.

Moja praca od wielu lat na rzecz społeczności adwokackiej pozwoliła mi nabyć doświadczenie, niezbędne do kandydowania na stanowisko dziekana. Przez ostatnie 4 lata reprezentowałem lubelską adwokaturę na szczeblu centralnym. Zajmowałem się różnymi zagadnieniami, przede wszystkim dotyczącymi wykonywania zawodu, co podsumuję osobno.

Jako dziekan będę dążył do tego, by Okręgowa Rada Adwokacka działała bardziej elastycznie, transparentnie i skutecznie dla członków naszej Izby.

1. W niektórych sferach zmiany będą łatwiejsze, jak na przykład lepsza komunikacja samorządu izby z jej członkami przez komunikaty i bieżące informacje.

2. W innych – przykładowo w zakresie szkolenia aplikantów – nie jest potrzebna rewolucja, lecz ewolucja i pielęgnowanie przekazywania etyki oraz wiedzy, zgodnie z najlepszymi tradycjami jednej z najstarszych izb adwokackich w Polsce.

3. Musimy rozwijać nowe formy zdalnego doskonalenia adwokackiego – w tym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.

4. Stawiam na aktywność członkiń i członków Izby, większą liczbę komisji i kół, być może także sekcji samokształcenia.

5. Do tego wszystkiego potrzebna jest stabilna baza finansowa w postaci dobrego budżetu.

6. Nie możemy zapominać, że jesteśmy odbierani jako cała grupa zawodowa – błędy jednego członka tej grupy przypisywane są jej całej. Dlatego konieczne jest reagowanie na wszelkie przypadki zachowań niezgodnych z etyką adwokacką.

7. Jako adwokatura jesteśmy także uczestnikami życia społecznego i gospodarczego naszego regionu – potrzebne jest rozwijanie współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi, w tym grupującymi przedsiębiorców.

8. Potrzebna jest solidna i spójna praca nad naszym wizerunkiem – uwzględniającym nowoczesność zawodu.

9. Konieczne jest podjęcie codziennej koordynacji i rozwiązywania problemów na linii adwokatura – sądy i inne organy ochrony prawnej, we współpracy z samorządem radcowskim – bo razem możemy więcej. To bardzo istotne.

10. Niezmiernie ważna jest aktywna postawa dziekana i Rady w każdym przypadku zagrożenia tajemnicy adwokackiej – Państwo, adwokaci, musicie mieć pewność, że w trudnym momencie stanie za Wami wasz samorząd !

11. Wreszcie we współpracy z nowym pokoleniem dziekanów innych Izb chcę rzeczywiście doprowadzić do tych zmian w sposobie wykonywania zawodu, jakie przeanalizowaliśmy i omówiliśmy w ramach NRA w tej kadencji, w tym próbując nakłonić ustawodawcę do podjęcia problemów adwokatury: uczciwych stawek za pomoc prawną z urzędu, stosunku pracy przede wszystkim między członkami palestry czy krytycznego spojrzenia na rozwój rynku usług prawnych.

Chcę być dziekanem️ otwartym i pomocnym wszystkim Państwu, pomocnym lubelskiej Adwokaturze.

I dlatego proszę Państwa – adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie – o głos na moją kandydaturę podczas Zgromadzenia w 21 roku XXI wieku ‼

Bartosz Przeciechowski

#adwokaturanowoczesna
#adwokaturawartosci
#pomocnysamorzad
#dziekanprzeciechowski


Opublikowano w piątek, 8 stycznia 2021 r


Aktualizacja 17 lutego 2021 r