Dyscyplinowanie sędziów

Nakładem Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego Wydana została książka Piotra Kardasa: Dyscyplinowanie Sędziów.

Opracowanie zainteresuje osoby wykonujące zawody prawnicze – sędziów, adwokatów, prokuratorów – a także osoby zajmujące się tworzeniem prawa oraz angażujące się w prace nad polepszaniem standardów polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Przegląd mankamentów aktualnego modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce prowadzi autora do ogólnych refleksji na temat stanu praworządności w wymiarze sprawiedliwości. Autor analizuje także podstawy odpowiedzialności rzeczników dyscyplinarnych za godzenie przez nich w niezawisłość sędziowską.

 

Sięgnijmy do słownikowego znaczenia terminu «dyscyplinować», który oznacza przecież – ni mniej ni więcej – tyle co trzymać kogoś krótko, żelazną ręką, brać w cugle (karby, ryzy), subordynować, podporządkowywać. Retorycznie zabrzmi w tym kontekście pytanie, czy w przypadku sędziów – przedstawicieli trzeciej władzy – chodzi nam rzeczywiście o osiągnięcie takiego właśnie efektu? Wszak byłoby to zaprzeczenie niezawisłości, będącej niezbywalnym atrybutem każdego sędziego. Recenzowana monografia powinna znaleźć się więc w kręgu zainteresowań każdego, kto ma lub w dającej się przewidzieć perspektywie może mieć kontakt z wymiarem sprawiedliwości i to nie tylko jako jego uczestnik, ale także bierny obserwator.
Prof. dr hab. Jacek Giezek

Prof. dr hab. Piotr Kardas – Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, prezes European Lawyers Foundation Advisory Board, Członek Komisji Nauk Prawych Polskiej Akademii Umiejętności, członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, przewodniczący Prezydium Komitetu Redakcyjnego „Palestry”, członek Komitetu Nauk Prawnych Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący polskiej delegacji w CCBE, autor i współautor kilkuset publikacji naukowych i tekstów publicystycznych.


Książka rkomendowana przez Adwokaturę Polską i BibliotekęPaletry

Do nabycia w przedsprzedaży na stronach internetowych Instytutu: