Opinia Naczelnej Rady Adwokackiej do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Naczelna Rada Adwokacka przedstawiła opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Wnioski opinii – w części dotyczącej zagadnień kynologicznych – są zbieżne z oficjalną opinią Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce.

Pobierz opinię NRA w formacie .pdf
Opinia-NRA-do-UoOZ

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEMAT LOBBINGU ZKwP
w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt
w dodatku do Magazynu MacLawye®
LOBBING™

WYKAZ CZYNNOŚCI LOBBINGOWYCH
podjętych przez adwokata
Jerzego M. Majewskiego
na rzecz ZKwP
w 2018 r.