Co się dzieje na posiedzeniach Rady Ministrów ?

Decyzją z dnia 21 stycznia 2013 r. Prezes Rady Ministrów odmówił udzielenia informacji publicznej i udostępnienia protokołu posiedzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w zakresie dyskusji nad przedłożonym przez Ministra Sprawiedliwości projektem założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego. To nie pierwszy taki przypadek, a rzekome prawo Prezesa Rady Ministrów do odmowy ujawniania protokołów z posiedzeń Rady Ministrów był już raz rozpatrywał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i podzielił pogląd Prezesa Rady Ministrów sprowadzający się do tezy, że z faktu, iż posiedzenia Rady Ministrów są niejawne wynika, że niejawne są także protokoły z tych posiedzeń. Trudno jest zgodzić się z takim […]