Co to znaczy dostęp społeczeństwa do profesjonalnych usług prawniczych ??? Czy w Polsce jest rzeczywiście ograniczony ???

Gwarantuję każdemu mieszkańcowi Polski, że jeśli będzie miał taki zamiar w ciągu o,5 godziny uzyska dostęp do adwokata bądź radcy prawnego u którego za 75,- zł (!!!) uzyska poradę prawną. (No może w Wyjątkiem Warszawy, gdzie prawników jest najwięcej ale i usługa może być droższa).

Porada prawna poza Warszawą u adwokata (!) nie kosztuje obecnie więcej niż 150,- zł. Mityczne stawki po $ 500 i więcej za godzinę stosowane są przez wielkie firmy prawnicze dla wielkich korporacji. Zatem skąd ta teza o zbyt małej liczbie adwokatów i radców prawnych i zbyt drogich usługach ??? Kto to zbadał i jakim instrumentarium naukowo-socjologicznym. Czy ktoś zastanowił się nad kosztami prowadzenia kancelarii prawniczej (adwokackiej bądź radcowskiej ?).

Problem “dostępności do zawodów prawniczych” w imię “dostępności społeczeństwa do usług prawniczych” to problem zastępczy, postawiony dla zakamuflowaniu faktu, że nie prowadzi się żadnych prób zreformowania polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Natomiast prawdą jest, że w Polsce brak jest społecznego nawyku do konsultowania z prawnikiem podstawowych decyzji a z jego usług korzysta się dopiero wówczas gdy sprawa ma swój epilog w sądzie, wówczas rzeczywiście koszty mogą być wyższe. Jeśli jednak przeliczyć te koszty na godziny pracy prawnika okaże się, że stawki są znikome.