Sędziowie domagają się podwyżek. Jest to postulat słuszny. Obecne zarobki sędziów naruszają Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Godne wynagrodzenia dla sędziów to jedyny przypadek konstytucyjnego zagwarantowania wysokości wynagrodzeń. W postulatach sędziowskich pojawia się jednak pewna niezdrowa relatywizacja. Otóż sędziowie domagają się aby ich zarobki zrównane były z zarobkami adwokatów. Powstaje pytanie, których adwokatów ? W środowisku adwokatów zróżnicowanie dochodów jest niewyobrażalne; i nikt nie protestuje ! Sędziowie chcieliby zarabiać „po równo” (zróżnicowanie dopuszczają jedynie w ramach wysługi lat bądź przejścia do sądu wyższego rzędu). Nawet pomysł aby różnicować zarobki sędziów w relacji do liczby rozstrzygniętych spraw napotyka opór środowiska sędziowskiego. Tymczasem zróżnicowanie zarobków w obrębie jednej grupy zawodowej działa motywująco. Środowisko sędziowskie powinno tę kwestię poważnie rozważyć.

Tzw. „kwota bazowa” woluntarystycznie ustalana przez administrację rządową, to oczywiste naruszenie niezawisłości sędziowskiej i niezależności trzeciej władzy. Odwoływanie się do średniej krajowej bądź do wielokrotności płacy minimalnej jest nieracjonalne. Moim zdaniem przepis powinien być prosty i jasny: minimalna płaca sędziego jest równa trzykrotności wynagrodzenia posła zawodowego. (I tak trzykrotność to niska relacja przy porównaniu kwalifikacji posłów i sędziów). Sędziom życzę powodzenia w ich proteście.

Sędziowie domagają się zmiany systemu wynagradzania: żeby nie był oparty na „kwocie bazowej” ustalanej przez rząd, ale powiązany ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Ten postulat poparła sejmowa komisja sprawiedliwości. – Pojawiły się sygnały, że rząd bierze pod uwagę możliwość zmiany systemu wynagradzania, chociaż mówi się raczej o oparciu go na płacy minimalnej – mówi sędzia Waldemar Żurek, rzecznik Iustitii.
Tymczasem w Trybunale Konstytucyjnym czeka na rozpatrzenie skarga Krajowej Rady Sądownictwa dotycząca systemu wynagradzania sędziów. Zdaniem KRS to, że oparty jest wyłącznie na woli władzy wykonawczej, a nie na obiektywnym kryterium, narusza zasadę rozdziału władz i niezależności sądów.
W Trybunale czekają też pytania prawne sądów pracy, do których kilkuset sędziów skierowało pozwy o zapłatę za godziny nadliczbowe.

Sędziowie chcą też gruntownej reformy sądownictwa: wyprowadzenia z sądów spraw niespornych (m.in. rejestrów, ksiąg wieczystych), zwiększenia liczby referendarzy, zmniejszenia liczby sędziów i przydzielenia im po dwóch asystentów. [wiadomości.gazeta.pl]

SĘDZIÓW ZAPRASZAM DO MIĘDZYŚRODOWISKOWEJ DYSKUSJI – NA PORTALU MacLawye® – O WYNAGRODZENIACH SĘDZIOWSKICH I ZAROBKACH W INNYCH ZAWODACH PRAWNICZYCH. WBREW BOWIEM DOSYĆ POWSZECHNEJ OPINII ZAROBKI ADWOKATÓW BĄDŹ RADCÓW, ZWŁASZCZA W MNIEJSZYCH MIEJSCOWOŚCIACH, NIE SĄ WYSOKIE. ABY ZABRAĆ GŁOS W DYSKUSJI, KLIKNIJ NA TYTUŁ TEGO ARTYKUŁU, POD TEKSTEM OTWORZY SIĘ OKNO, W KTÓRYM MOŻNA ZAMIEŚCIĆ SWÓJ KOMENTARZ.