I mamy efekt nieodpowiedzialnych eksperymentów prawnych. Zaledwie 11% kandydatów na aplikację adwokacką zdało – wprowadzony przez ministra Ziobrę – państwowy egzamin. Zapewne były minister wystąpi dzisiaj na konferencji prasowej, tłumacząc, że wszystkiemu winien jest minister Zbigniew Ćwiąkalski. Zapewne powie także,że chciał jak najlepiej. Tyle tylko, że wyszło jak zwykle.
Sprawa dostępu do zwodów prawniczych powinna być pozostawiona samorządom zawodowym, przy jednoczesnej unifikacji zawodów adwokata i radcy prawnego i całościowej reformie systemu obsługi prawnej ludności i podmiotów gospodarczych.

A w jaki sposób otworzyć dostęp do zawodu sędziego ?

A w jaki sposób otworzyć dostęp do zawodu sędziego ?

Egzamin na aplikację powinien badać predyspozycje do wykonywania określonego zawodu prawniczego. Prawda jest taka, że prawnicze studia uniwersyteckie kształcą prawników na poziomie teoretycznym. Jestem przekonany, że większość studentów przystępujących do egzaminu z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej, nie jest w stanie napisać prawidłowego pozwu bądź apelacji. I dlatego egzamin na aplikację nie może być sprawdzianem wiedzy praktycznej. Tę wiedzę prawnik ma zdobyć na aplikacji właśnie.
Może wynik państwowego egzaminu uświadomi młodzieży prawniczej, że różnego rodzaju pomysły o zawodach doradcy prawnego, o licencjach prawniczych itp. nie są właściwą drogą do zdobywania kwalifikacji adwokata. Taką drogą jest jedynie aplikacja samorządowa z szeroko rozbudowana instytucja patronatu. Młodzieży prawniczej należy uświadomić, że należy uświadomić, że nawet jeśli uzyska uprawnienia równorzędne z uprawnieniami adwokata, nie stanie się przez to adwokatem. Aby być adwokatem trzeba ukończyć aplikację adwokacką pod patronatem adwokata. Aby być przyjętym na aplikację adwokacką, trzeba szanować tę prawdę, że o przyjęciach może decydować wyłącznie samorząd. Nie można starać się zostać członkiem korporacji kwestionując uprawnienia tej korporacji. To będzie zawsze wejście do zawodu tylnymi drzwiami.
 
A oddanie kompetencji do przyjmowania na aplikacje urzędnikom państwowym, kończy się tak jak się właśnie skończyło.
Czytaj: Oświadczenie Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej (i artykuły linkowane pod tym oświadczeniem)