W Nangar Khel w Afganistanie zginęli ludzie. Cywile. Zginęli podczas działań wojennych prowadzonych przez polskich żołnierzy w ramach misji w Afganistanie. Nie pierwsze to cywilne ofiary wojny. I nie ostatnie. Śmierć ludności cywilnej podczas działań wojennych jest tragedią. Tragedią bliskich, tragedią społeczności lokalnych i tragedią narodów dotkniętych działaniami wojennymi. Śmierć ludności cywilnej podczas działań wojennych jest też tragedią żołnierzy, którzy do śmierci cywilów się przyczynili.
Polscy żołnierze, którzy brali udział w akcji w Nangar Khel, zostali oskarżeni o zbrodnię ludobójstwa. Najcięższą zbrodnię jaka może popełnić żołnierz. Nie da się popełnić zbrodni ludobójstwa z winy nieumyślnej.
Kto postawił zarzuty polskim żołnierzom ? Polska prokuratura wojskowa ! A konkretnie prokurator płk. Zbigniew Rzepa, dzisiaj odsunięty od prowadzenia sprawy w drodze „awansu” do Warszawy – jak się „nieoficjalnie” twierdzi płk. Zbigniew Rzepa kilkakrotnie wprowadzał w błąd swoich przełożonych, co do zgromadzonych dowodów popełnionych zbrodni. Dzisiaj w sprawie nie ma już prokuratora płk. Zbigniewa Rzepy, który „awansując” do Warszawy stał się kandydatem na „kozła ofiarnego” – bo mocne dowody sypią się jeden po drugim i wszystko wskazuje na to, że w Nangar Khel nie tylko nie doszło do zbrodni ludobójstwa ale cała sprawa była nic nie znaczącym incydentem wojennym (w którym zginęli niewinni ludzie – to prawda – ale jako ofiary wojny jako takiej a nie celowych i rozmyślnych działań konkretnych żołnierzy).
Zastanówmy się zatem skąd wziął się zarzut ludobójstwa popełnionego przez polskich żołnierzy ? Ani strona Afgańska ani żadna międzynarodowa organizacja nie postawiła polskim żołnierzom zarzutu ludobójstwa !!! Czy jest możliwe aby zbrodnia ludobójstwa popełniona w Afganistanie nie została zauważona przez międzynarodowe organizacje; aby nie nagłaśniali jej sami Afgańczycy ???
Amerykanie przeprowadzili na miejscu szczegółowe śledztwo. Uznali zajście w Nanghar Khel za „nic nie znaczący” incydent wojenny. Zatem kto i po co wpadł na pomysł postawienia polskim żołnierzom zarzutu ludobójstwa ??? Że sprawę „wymyślono” w Polsce jest oczywiste. Ale dlaczego ? Czy tylko z głupoty czy w jakimś określonym celu politycznym albo personalnym.
11 marca 2008 r. w Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego rozpoznane zostanie zażalenie na hańbiące polski mundur żołnierza orzeczenie o przedłużeniu aresztów tymczasowych wobec żołnierzy, którym postawiono zarzuty. Należy mieć nadzieję, że areszty zostaną uchylone. „Winny” ich zastosowania już jest i został „awansowany” – to płk. Zbigniew Rzepa. Ale czy znajdą się winni wywołania tej skandalicznej sprawy i rozgrywania honorem polskiego żołnierza własnych spraw ? To jest sprawa dla sejmowej komisji śledczej: czym kierowała się polska prokuratura wojskowa, stawiając polskim żołnierzom zarzut ludobójstwa w Afganistanie bez dostatecznych ku temu podstaw dowodowych ???