Według nieoficjalnych informacji Prof. Andrzej Zoll uzyskał zgodę Prezesa Trybunału Konstytucyjnego na objęcie funkcji Ministra Sprawiedliwości. Zgoda taka jest konieczna bowiem Prof. Andrzej Zoll jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.
Gdyby uznać te pogłoski za prawdziwe, mogłoby to świadczyć o dużych szansach Prof. Andrzeja Zolla na objęcie funkcji Ministra Sprawiedliwości.Wymiar sprawiedliwości zyskałby kompetentnego prawnika, człowieka o niepodważalnym autorytecie.

Prof. ANdrzej Zoll
Urodził się 27 maja 1942 w Sieniawie.Wykształcenie:Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1968 uzyskał stopień doktora prawa. W 1988 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1991 roku profesorem zwyczajnym.
Działalność: Jest członkiem Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu. Uczestniczył w obradach „okrągłego stołu” jako ekspert „Solidarności”. W latach 1989-1993 był sędzią. W 1990 r. został szefem Państwowej Komisji Wyborczej, kierował nią w trakcie pierwszych wyborów prezydenckich i dwukrotnie podczas wyborów parlamentarnych. Od roku 1993 przez cztery lata pełnił funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W 1998 r. został przewodniczącym Rady Legislacyjnej przy premierze. W czerwcu 2000 roku został powołany na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich IV kadencji. Zoll jest autorem ponad 150 prac z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i filozofii prawa. Współtworzył również polski kodeks karny z 1997 roku. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Mogucji.
Odznaczenia:
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą RFN
Order Zasługi z Gwiazdą na Wstędze Republiki Austrii
Order Wielkiego Księcia Giedymina Republiki Litewskiej
_________________________________________________________________________________
Po ministrze, który z ledwością ukończy aplikację prokuratorską i nigdy nie miał nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości, potrzeba nam takiego człowieka.